BTW maatregelen uit het lenteakkoord

mdat het begrotingstekort voor 2012 werd begroot op 4,6% terwijl Nederland op grond van Europese regels geen begrotingstekort mag hebben van meer dan 3% dienden er aanvullende maatregelen te komen. De regeringspartijen VVD, CDA, D66, Groenlinks en de Christenunie hebben een akkoord bereikt over een pakket maatregelen om de begroting op orde te krijgen

Verhoging BTW-tarief

De belangrijkste wijziging voor de BTW is dat het hoge BTW-tarief al per 1 oktober van 19% naar 21% zal gaan. Het verlaagde tarief van 6% blijft ongewijzigd. In de volgende BTWer wordt de overgangsregeling toegelicht.

Aanpassing BTW-vrijstelling medische diensten

Met ingang van 1 januari 2013 geldt de BTW-vrijstelling alleen nog voor (para)medische diensten door BIG-beroepsbeoefenaren die behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep.

Podiumkunsten en kunstvoorwerpen weer tegen 6%

Vanaf 1 juli a.s. vallen de podiumkunsten en kunstvoorwerpen weer onder het verlaagde tarief. Hieronder valt ook het optreden door uitvoerende kunstenaars.

De staatssecretaris heeft op 25 mei 2012 een besluit gepubliceerd waarin de goedkeuring voor het toepassen van het verlaagde tarief is opgenomen. Zie voor een korte samenvatting van dit besluit ‘Podiumkunsten en kunstvoorwerpen weer tegen 6%’ onder de kop ‘Besluiten”.

Permanente verlaging tarief overdrachtsbelasting

Wijziging voor de overdrachtsbelasting is dat de verlaging van het tarief van 6% naar 2% permanent zal worden. Hierdoor zijn woningen die na 1 juli 2012 worden verkocht nog steeds belast tegen 2%. dus je btw berekenen is tegenwoordig van groot belang.